CVskrivaren.se

- skräddarsyr dig till din tjänst

Vi skriver ditt CV -

du blir sedd

För att köpa ett personligt brev och CV via siten, lägg en order via fliken Beställ CV.

Vi skickar en orderbekräftelse och ett frågeformulär till dig.

När vi mottagit uppgifterna om dig påbörjar vi CV:et.

Inom en vecka skickar vi personligt brev och CV som Word-fil till dig, med en slutfaktura på totalt 750 kr.

Läs mer

Hur går det till att skriva ett personligt brev och CV till dig?

I princip skickar du oss den information du vill ska ingå i CV:et. Därefter har vi löpande korrespondens via telefon eller mail för att stämma av att du är nöjd med den text vi skriver.

Vi skriver ett personligt brev och ett CV som är skräddarsytt och optimerat för den bransch, arbetsplats eller tjänst som åsyftas. Senast en vecka efter att vi mottagit information om dig skickar vi ett färdigskrivet och komplett CV.

Gör en beställning av ett personligt brev och CV via siten. Vi skickar en orderbekräftelse och ett frågeformulär till dig. När vi har mottagit uppgifterna om dig, kontaktar vi dig och påbörjar att skriva det personliga brevet och CV:et.

Så här går det till

Så här går det till från det att du beställer personligt brev och CV tills tjänsten är fullföljd:

1. Du gör en beställning av ett personligt brev och CV via mail.

2. Vi mailar en orderbekräftelse och ett frågeformulär till din e-mail adress.

3. När vi, via mail, mottagit uppgifterna, kontaktar vi dig per mail eller telefon, och påbörjar att skriva CV:et.

4. Efter en vecka mailar vi brevet och CV:et med en slutfaktura.

Beställningen är juridiskt bindande.

Det färdigställda personliga brevet och CV:et mailas till dig i Word-formatet .doc. Dokumentet är låst tills betalning av slutfaktura om 500 kr är oss tillhanda. Att dokumentet är låst innebär att det inte går att redigera eller att kopiera det.

Dokumentet kommer att innehålla härledande text som redigeras bort efter upplåsning av dokumentet. Detta med syfte att dokumentet inte ska kunna användas förrän betalning är oss tillhanda.

Har du några frågor innan du vill beställa, tveka inte kontakta oss via kontakt@cvskrivaren.se.

Copyright CVskrivaren.se


kontakt@cvskrivaren.se

              Beställ CV               Betalningsinfo           

 Copyright ® 2017 CVskrivaren.se

 kontakt@cvskrivaren.se